Veronika Pizano
Rozhovory

Veronika Pizano: Podržte dvere ženám. Ale aj pánovi, ktorý nesie dve tašky

Nebojí sa vyjad­ro­vať k témam, kto­ré iní skrý­va­jú. Hovorí a píše o slo­ven­skom pôrod­níc­tve, mater­stve či krí­ze v man­žels­tve. Organizuje vzde­lá­va­cie dis­ku­sie pre rodi­čov. Veronika Pizano. Stretli sme sa u Veroniky doma. Malý Henry mal poobe­de spať. Dnes sa však roz­ho­dol inak. Pri dve­rách ma pri­ví­tal so širo­kým šibal­ským úsme­vom a ja som zača­la tušiť, že mamu nene­chá len tak roz­prá­vať. Nemýlila som sa.  “Ako si…

Čítaj
Peter Lengyel | PureNuts
Príbehy

Iba zopár maličkostí

„Daj si! Daj si kvie­tok,“ Alžbetka podá­va­la prvo­sien­ku malej bys­truš­ke, kto­rú stret­la pred sekun­dou v trá­ve. „Dones kvie­tok Alžbetka, sem do koší­ka,“ vola­la na ňu mama. „Na čajík ich potre­bu­ješ päť“.

Čítaj

Najnovšie články