Vláčny Jablkovo Orechový Koláčik bez Múky

Prišla jeseň a s ňou ten pra­vý čas na vlaš­ské ore­chy a jabl­ká. V tom­to nie úpl­ne typic­kom kolá­či je to doko­na­lá kom­bi­ná­cia. 

Milí naši bez­lep­ká­či a bezlaktózáci…veruže vy nie ste od maco­chy, aj vy chce­te mlsať a máte na to plné prá­vo :))
Takže toto je nie­čo pre vás…alebo pre tých, kto­rí idú pod­ľa hes­la : múka je smrrrrrť 🙂

Čas príp­ra­vy1 hr

Cesto
 180 g olú­pa­ných hru­bo nastrú­ha­ných jabĺk
 180 g mle­tých vlaš­ských ore­chov (prí­pad­ne mand­le)
 3 vaj­cia
 1 poliev­ko­vá lyži­ca ka-kav­ko Pure Nuts
 2 kávo­vá vyžič­ka práš­ku do peči­va (pre bez­lep­ká­čov bez­lep­ko­vý ale­bo sóda bikar­bó­na)
Kokosová gana­che
 60 ml koko­so­vé­ho mlie­ka ale­bo 33% šla­hač­ko­vej smo­ta­ny
 100 g hor­kej čoko­lá­dy (obsah kakaa min 50 %) ale­bo vegán­skej čoko­lá­dy
 prí­pad­ne posyp­te ka-kav­kom Pure Nuts ale­bo pri podá­va­ní polej­te javo­ro­vým siru­pom
Všetky pre­daj­né mies­ta Pure Nuts

1

Oddeľte si žĺt­ka od biel­kov. Z biel­kov vyšľa­haj­te tuhý sneh a k žĺt­kom pri­šup­ni­te koko­so­vý cukor. Šľahajte asi 5 minút do svet­lej peny. Žľahka pri­mie­šaj­te jabl­ká.

2

V ďal­šej mis­ke si zmie­šaj­te namle­té ore­chy, kakao a prá­šok do peči­va. Orechovú zmes a sneh z biel­kov na strie­dač­ku ruč­ne jem­ne vmie­ša­vaj­te do jabl­ko­vo žĺt­ko­vej peny. A to je celé 🙂

3

My sme piek­li v tef­ló­no­vej for­me na bis­kup­ský chle­bík ale­bo ako sa to volá 🙂 Naša for­ma má roz­me­ry 30 cm x 11 cm a hĺb­ku 6 cm. Vyložte si ju pie­rom na peče­nie (obkres­li­te si jed­not­li­vé stra­ny na papier na peče­nie a povy­stri­huj­te) ale­bo vytri­te maslom/olejom a vysyp­te hru­bou múkou, pokiaľ nemá­te aler­giu na lepok ale­bo lak­tó­zu, takis­to môže­te for­mu pokoj­ne vysy­pať kaka­om. 🙂 Nám to na 170 stup­ňov trva­lo pres­ne 40 minút. Nechajte chle­bík vyc­hlad­núť a vyklop­te.

4

Do skle­ne­nej mis­ky si nalám­te čoko­lá­du a daj­te si zohrie­vať koko­so­vé mlie­ko resp. šľa­hač­ku. Keď dosiah­ne bod varu, zalej­te ním čoko­lá­du, nechaj­te zo dve minút­ky odstáť a pre­mie­šaj­te. Keď sa neroz­pus­ti­la čoko­lá­da dosta­toč­ne, šup­ni­te ju ešte na pol minút­ky do mik­ro­vln­ky ale­bo postav­te nad vod­ný kúpeľ.

5

Napatlajte vlaž­nú gana­che na chle­bík a dozdob­te naprí­klad koko­so­vý­mi hob­li­na­mi, plát­ka­mi mand­lí, seka­ný­mi ore­cha­mi, čerstvý­mi mali­na­mi… Samozrejme, fan­tá­zií sa medze nekla­dú, do ces­ta môže­te zamie­šať hro­zien­ka namo­če­né v rume, kús­ky čoko­lá­dy, suše­né brus­ni­ce,… Dobrú chuť 🙂

Cesto
 180 g olú­pa­ných hru­bo nastrú­ha­ných jabĺk
 180 g mle­tých vlaš­ských ore­chov (prí­pad­ne mand­le)
 3 vaj­cia
 1 poliev­ko­vá lyži­ca ka-kav­ko Pure Nuts
 2 kávo­vá vyžič­ka práš­ku do peči­va (pre bez­lep­ká­čov bez­lep­ko­vý ale­bo sóda bikar­bó­na)
Kokosová gana­che
 60 ml koko­so­vé­ho mlie­ka ale­bo 33% šla­hač­ko­vej smo­ta­ny
 100 g hor­kej čoko­lá­dy (obsah kakaa min 50 %) ale­bo vegán­skej čoko­lá­dy
 prí­pad­ne posyp­te ka-kav­kom Pure Nuts ale­bo pri podá­va­ní polej­te javo­ro­vým siru­pom

1

Oddeľte si žĺt­ka od biel­kov. Z biel­kov vyšľa­haj­te tuhý sneh a k žĺt­kom pri­šup­ni­te koko­so­vý cukor. Šľahajte asi 5 minút do svet­lej peny. Žľahka pri­mie­šaj­te jabl­ká.

2

V ďal­šej mis­ke si zmie­šaj­te namle­té ore­chy, kakao a prá­šok do peči­va. Orechovú zmes a sneh z biel­kov na strie­dač­ku ruč­ne jem­ne vmie­ša­vaj­te do jabl­ko­vo žĺt­ko­vej peny. A to je celé 🙂

3

My sme piek­li v tef­ló­no­vej for­me na bis­kup­ský chle­bík ale­bo ako sa to volá 🙂 Naša for­ma má roz­me­ry 30 cm x 11 cm a hĺb­ku 6 cm. Vyložte si ju pie­rom na peče­nie (obkres­li­te si jed­not­li­vé stra­ny na papier na peče­nie a povy­stri­huj­te) ale­bo vytri­te maslom/olejom a vysyp­te hru­bou múkou, pokiaľ nemá­te aler­giu na lepok ale­bo lak­tó­zu, takis­to môže­te for­mu pokoj­ne vysy­pať kaka­om. 🙂 Nám to na 170 stup­ňov trva­lo pres­ne 40 minút. Nechajte chle­bík vyc­hlad­núť a vyklop­te.

4

Do skle­ne­nej mis­ky si nalám­te čoko­lá­du a daj­te si zohrie­vať koko­so­vé mlie­ko resp. šľa­hač­ku. Keď dosiah­ne bod varu, zalej­te ním čoko­lá­du, nechaj­te zo dve minút­ky odstáť a pre­mie­šaj­te. Keď sa neroz­pus­ti­la čoko­lá­da dosta­toč­ne, šup­ni­te ju ešte na pol minút­ky do mik­ro­vln­ky ale­bo postav­te nad vod­ný kúpeľ.

5

Napatlajte vlaž­nú gana­che na chle­bík a dozdob­te naprí­klad koko­so­vý­mi hob­li­na­mi, plát­ka­mi mand­lí, seka­ný­mi ore­cha­mi, čerstvý­mi mali­na­mi… Samozrejme, fan­tá­zií sa medze nekla­dú, do ces­ta môže­te zamie­šať hro­zien­ka namo­če­né v rume, kús­ky čoko­lá­dy, suše­né brus­ni­ce,… Dobrú chuť 🙂

Vláčny Jablkovo Orechový Koláčik bez Múky

Keď si budeš vychut­ná­vať túto orieš­ko­vo-jabl­ko­vú mňam­ku, pre­čí­taj si ako mama Zuzka vynies­la jede­násť-mesač­nú Dorotku na vrchol štvor­ti­sí­co­vej sop­ky na Kaukaze tu: O mame, kto­rá na vrcho­le sop­ky našla zázrač­né svet­lo

Napíš email, občas ti pošleme najlepšie príbehy a rozhovory z Pure Nuts magazínu.

KomentáreZatvoriť komentáre

Napíš komentár