„Najväčšia chyba, ktorú v živote môžete urobiť, je mať stále strach, že nejakú urobíte.“Elbert Hubbard - americký spisovateľ, výtvarník a filozof (1856 - 1915) Pure [pjʊə]: čistý, úplný Nuts [nʌts]: blázon, zbláznený, oriešky Pure Nuts je pre všetkých zvedavých aj...