Za Luckou som sa vybrala do bufetu Vegget, ktorý sídli na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Bol to veľmi zvláštny pocit vracať sa po niekoľkých rokoch na moju vlastnú alma mater, teraz už bez skrípt v ruke.Po vstupe do budovy...