Čoko Koko Brownie bez Múky

Kosos a čoko­lá­da. To je kom­bo pre mega mls­né jazýč­ky. Ak ho ochut­ná­te, zami­lu­je­te si ho navž­dy! Moje sve­do­mie si hovo­rí: “aspoň, že je bez múky.”

Milujem koko­oooooooooos… ináč ja som asi cel­kom také strav­no exo­ti­kuš stvo­re­nie.. lebo ma ťaha­jú všet­ky zahra­nič­né chu­te ako kokos, ana­nás, man­go, čokoš­ka.. a taa­ak.. :)) Koko bolo u mňa na pra­vi­del­nom poriad­ku keď som bola malá.. no a teraz keď som vel­káč­ka, tak kokos zahŕňam kam sa dá… 🙂 A keď­že čokoš­ka je moja naj­vác kamoš­ka, tak muse­lo vznik­núť aj toto čokoš­ko­vo koko­so­vé bro­wnie.. a úúú­ú­pl­ne bez múky.. lebo múka je smrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrť… 🙂 Ale neho­vor­te jej to.. mám ju plnú špaj­zu.. :))))

Čas príp­ra­vy1 hr

Brownie
 115 g Maslo
 2 Vajcia
 70 g Horká čoko­lá­da
 25 g Kokosová múka
 1 štip­ka Soľ
 30 g Horké čoko­lá­do­vé chip­sy (tých vie­te akých.. tie plos­ké krúž­ky)
Kokosová pomáz­ka
 170 g Cream che­e­se (Philadelphia, Mascarpone, Tvaroh kré­mo­vý)
 80 ml Šľahačková smo­ta­na
 3 poliev­ko­vá lyži­ca Práškový cukor (kľud­ne aj pomlieť na prach trs­ti­náč)
 190 g Kokos
Čokošková pole­va
 80 g Horká čoko­lá­da
 50 ml Šľahačková smo­ta­na
Všetky pre­daj­né mies­ta Pure Nuts

1

No ale konec kecov ide­me na to… Brownie uro­bí­me ako prvý a je to úpl­ne hrač­ka.. Nad mier­nym pla­me­ňom roz­pus­tí­me mas­lo a čokoš­ku. Do roz­pus­te­nej zmes­ky vsy­pe­me cukor a zmie­ša­me. Pridáme pre­šla­ha­né vaj­koš­ká a pre­mie­ša­me a pri­dá­me múku a soľ a pre­mie­ša­me a pri­dá­me čokoš­ko­vé chip­sy a pre­mie­ša­me… Na chví­ľu sú z nás mie­šač­ky, no a to je celé.. Teda nie úpl­ne, aby ste si náho­dou nemys­le­li, že to máte dovo­le­né celé vyjesť z tej mis­ky.

2

Hmotu čokoš­ko­vý si vyle­je­me do ple­chu vystla­né­ho papie­rom na peče­nie o roz­me­re 22x22cm a vlo­ží­me do rúry vyhria­tej na 160 stup­ni a pečie­me cca 30 – 35 minút.

3

Vyberieme, nechá­me vyc­hlad­núť a zatiaľ si pri­pra­ví­me koko zmes­ku. Akože zase neho­ráz­ne ťaž­ká vec. Smotanu a kré­mo­vý syr kyd­ne­te do kýb­li­ka. Mixujete do zhust­nu­tia a pri­dá­te cucu, pre­mix­ne­te a nako­niec vmie­ša­te kokos. 🙂 to je celé.

4

Môžte hneď aj gana­che vykúz­liť a to už pozná­te, lebo ste super tru­per kuchá­ri miche­li­nov­ský. Ale pre isto­tu.. smo­ta­nu dať zahrie­vať do bodu varu a potom vyliať na čokoš­ku v mis­ke a mie­šať ako mie­šač­ka do roz­pus­te­nia.

5

No a už len na stu­de­ný bro­wnie utľap­kať koko­so­vú zmes­ku a navrch vyliať čokoš­ku. Nechať stu­hnúť, posy­pať koko­som a nakrá­jať a spa­pať.. naj­lep­šie fak­tic­ky na ďal­ší deň keď to pek­ne pri izbo­vej tep­lo­te zmäk­ne.. ale chá­pem kto by vydr­žal… :))) A áno všet­ky 3 foto sú tak­mer rov­na­ké, ale straš­ne sme to už chce­li jesť… 😀

Brownie
 115 g Maslo
 2 Vajcia
 70 g Horká čoko­lá­da
 25 g Kokosová múka
 1 štip­ka Soľ
 30 g Horké čoko­lá­do­vé chip­sy (tých vie­te akých.. tie plos­ké krúž­ky)
Kokosová pomáz­ka
 170 g Cream che­e­se (Philadelphia, Mascarpone, Tvaroh kré­mo­vý)
 80 ml Šľahačková smo­ta­na
 3 poliev­ko­vá lyži­ca Práškový cukor (kľud­ne aj pomlieť na prach trs­ti­náč)
 190 g Kokos
Čokošková pole­va
 80 g Horká čoko­lá­da
 50 ml Šľahačková smo­ta­na

1

No ale konec kecov ide­me na to… Brownie uro­bí­me ako prvý a je to úpl­ne hrač­ka.. Nad mier­nym pla­me­ňom roz­pus­tí­me mas­lo a čokoš­ku. Do roz­pus­te­nej zmes­ky vsy­pe­me cukor a zmie­ša­me. Pridáme pre­šla­ha­né vaj­koš­ká a pre­mie­ša­me a pri­dá­me múku a soľ a pre­mie­ša­me a pri­dá­me čokoš­ko­vé chip­sy a pre­mie­ša­me… Na chví­ľu sú z nás mie­šač­ky, no a to je celé.. Teda nie úpl­ne, aby ste si náho­dou nemys­le­li, že to máte dovo­le­né celé vyjesť z tej mis­ky.

2

Hmotu čokoš­ko­vý si vyle­je­me do ple­chu vystla­né­ho papie­rom na peče­nie o roz­me­re 22x22cm a vlo­ží­me do rúry vyhria­tej na 160 stup­ni a pečie­me cca 30 – 35 minút.

3

Vyberieme, nechá­me vyc­hlad­núť a zatiaľ si pri­pra­ví­me koko zmes­ku. Akože zase neho­ráz­ne ťaž­ká vec. Smotanu a kré­mo­vý syr kyd­ne­te do kýb­li­ka. Mixujete do zhust­nu­tia a pri­dá­te cucu, pre­mix­ne­te a nako­niec vmie­ša­te kokos. 🙂 to je celé.

4

Môžte hneď aj gana­che vykúz­liť a to už pozná­te, lebo ste super tru­per kuchá­ri miche­li­nov­ský. Ale pre isto­tu.. smo­ta­nu dať zahrie­vať do bodu varu a potom vyliať na čokoš­ku v mis­ke a mie­šať ako mie­šač­ka do roz­pus­te­nia.

5

No a už len na stu­de­ný bro­wnie utľap­kať koko­so­vú zmes­ku a navrch vyliať čokoš­ku. Nechať stu­hnúť, posy­pať koko­som a nakrá­jať a spa­pať.. naj­lep­šie fak­tic­ky na ďal­ší deň keď to pek­ne pri izbo­vej tep­lo­te zmäk­ne.. ale chá­pem kto by vydr­žal… :))) A áno všet­ky 3 foto sú tak­mer rov­na­ké, ale straš­ne sme to už chce­li jesť… 😀

Čoko Koko Brownie bez Múky

Keď si budeš vychut­ná­vať čoko­lá­do­vo-koko­so­vé orgie, pre­čí­taj si ako mama Zuzka vynies­la jede­násť-mesač­nú Dorotku na vrchol štvor­ti­sí­co­vej sop­ky na Kaukaze tu: O mame, kto­rá na vrcho­le sop­ky našla zázrač­né svet­lo

Napíš email, občas ti pošleme najlepšie príbehy a rozhovory z Pure Nuts magazínu.

KomentáreZatvoriť komentáre

Napíš komentár