Kontakt


Ak ti došlo maslo, kedykoľvek nám zavolaj na +421 910 394 180 alebo napíš na info@purenuts.sk

Prevádzkovateľ eshopu je Pure Nuts, s.r.o., spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vložka č.39942/N

Adresa
68, Kmeťovo 941 62,
Slovensko

IČO: 50113887
DIČ: 2120174078
IČ DPH: SK2120174078


Orgán dozoru
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/58272 172-3

Kontaktný formulár
Formulár na odstúpenie od zmluvy

( vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu: Pure Nuts, s.r.o
Kmeťovo 68 Kmeťovo, 941 62
IČO: 50113887
DIČ: 2120174078
IČ DPH: SK2120174078

Týmto oznamujem/oznamujeme, že odstupujem/odstupujeme od kúpnej zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby